IRDIS BHP

Witamy na oficjalnej stronie dynamicznie rozwijającej się Firmy IRDIS. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą oraz kontaktu z nami.

Szybki Kontakt

Telefon: 501-127-082
E-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

Szkolenia BHP

Irdis Polska w ramach swojej działalności przeprowadza szkolenia z zakresu BHP. Dzięki wykorzystaniu nowych technologii mają Państwo możliwość szkolić swoich pracowników z wykorzystaniem metod e-lerningowych lub też w formie tradycyjnej gdzie wykładowca/szkoleniowiec prezentuje materiał u Państwa w firmie. Zachęcamy do współpracy.

Pracodawca w ramach prowadzonej działalności jest zoobowiązany przeszkolić swoich pracowników w przypadkach:

Jakie są konsekwencje dopuszczenia pracownika do pracy bez szkolenia BHP?

1 W przypadku kontrolii PIP istnieje możliwość wystawienia mandatu* za niedopełnienia obowiązków ze strony pracodawców oraz wystawienie nakazu wykonania odpowiedniej szkolenia dla pracowników.

2 Pracownik który uległ wypadkowi, a nie przeszedł odpowiedniego szkolenia BHP jest bardzo niebezpiecznym przypadkiem dla pracodawcy, gdyż ten niedopełnił swoich obowiązków w tym zakresie i ponosi odpowiedzialność za ewentualne konsekwencje.

*Najniższy mandat, który może wystawić Inspektor PIP wynosi 2000 zł, lecz również może złożyć wniosek do sądu gdzie wysokość grzywny może sięgnąć nawet 200 000zł

Podstawa prawna: Kodeks Pracy - Art. 2373.

§ 1. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
§ 2. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.
§ 21. Pracodawca jest obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane.

 

Nasi klienci

Czy wiesz że?

Obowiązek zgłoszenia prowadzonej działalności gospodarczej jest obowiązkiem pracodawcy (osoby zatrudniającej pracowników na umowę o pracę). Od momentu zatrudnienia pracownika pracodawca ma 30 dni na zgłoszenie działalności gospodarczej w PIP.