IRDIS BHP

Witamy na oficjalnej stronie dynamicznie rozwijającej się Firmy IRDIS. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą oraz kontaktu z nami.

Szybki Kontakt

Telefon: 501-127-082
E-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

Szkolenia BHP dla pracodawców

Irdis Polska w ramach swojej działalności przeprowadza szkolenia okresowe z zakresu BHP. Dzięki wykorzystaniu nowych technologii mają Państwo możliwość szkolić swoich pracowników z wykorzystaniem metod e-lerningowych lub też w formie tradycyjnej gdzie wykładowca/szkoleniowiec prezentuje materiał u Państwa w firmie. Zachęcamy do współpracy.

Pracodawca w ramach prowadzonej działalności jest zoobowiązany do przeszkolenia okresowego jako osbo kierująca pracownikami.

Pracodawca ma również możliwość obycia szkolenia BHP dla pracodawców pełniących zadania służby BHP, lecz nie jest szkolenie dla każdego pracodawcy, gdyż są pewne ograniczenia dotyczące wielkości zatrudnienia oraz poziom ryzyka prowadzonej działalności.

W naszej ofercie są dostępne następujące szkolenia dla pracodawców:

Jakie są konsekwencje dopuszczenia pracownika do pracy bez szkolenia BHP?

1 W przypadku kontrolii PIP istnieje możliwość wystawienia mandatu* za niedopełnienia obowiązków ze strony pracodawców oraz wystawienie nakazu wykonania odpowiedniej szkolenia dla pracowników.

2 Pracownik który uległ wypadkowi, a nie przeszedł odpowiedniego szkolenia BHP jest bardzo niebezpiecznym przypadkiem dla pracodawcy, gdyż ten niedopełnił swoich obowiązków w tym zakresie i ponosi odpowiedzialność za ewentualne konsekwencje.

*Najniższy mandat, który może wystawić Inspektor PIP wynosi 2000 zł, lecz również może złożyć wniosek do sądu gdzie wysokość grzywny może sięgnąć nawet 200 000zł

Podstawa prawna: Kodeks Pracy - Art. 2373.

§ 21. Pracodawca jest obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane.

 

Nasi klienci

Czy wiesz że?

Obowiązek zgłoszenia prowadzonej działalności gospodarczej jest obowiązkiem pracodawcy (osoby zatrudniającej pracowników na umowę o pracę). Od momentu zatrudnienia pracownika pracodawca ma 30 dni na zgłoszenie działalności gospodarczej w PIP.