IRDIS BHP

Witamy na oficjalnej stronie dynamicznie rozwijającej się Firmy IRDIS. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą oraz kontaktu z nami.

Szybki Kontakt

Telefon: 501-127-082
E-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

Szkolenia wstępne

Nasza firma przeprowadza szkolenia wstępne na miejscu w Państwa firmie, gdzie pracownicy nie będą mieli problemów z dojazdem, wystarczy miejsce do przeprowadzenie szkolenia. Całą resztą zajmnie się nasza firma zapewniając odpowiednie środki dydatkyczne oraz wiedzę niezbędną do przeprowadzenia tego typu szkoleń. Zachęcamy do współpracy.

Szkolenie wstępne jest pierwszym szkoleniem z zakresu BHP dla nowo przyjętego pracownika, studenta odbywającego praktykę zawodową u pracodawcy czy też uczenia szkóły zawodowej. Przechodzi je w dniu rozpoczęcia pracy.

Szkolenie to jest podzielone na 2 części:

1. Instruktaż ogólny - zapoznaj się z ofertą

2. Instruktaż stanowiskowy - zapoznaj się z ofertą

Dopuszczenie pracownika do pracy bez odbytych szkoleń może doprowadzić do konsekwencji finansowych ze strony PIP w przypadku kontroli lub nawet karnych w przypadku gdy pracownik ulegnie wypadkowi z tytułu nieodpowiedniego przeszkolenia.


Po przeprowadzeniu szkolenia ogólnego następne szkolenie (okresowe) pracownik przechodzi po roku a w przypadku kadry kierowniczej jest to pół roku. Po tym czasie pracodawca zoobowiązany przeprowadzić szkolenie okresowe zgodnie z zajmowanym stanowiskiem pracy.

Zobacz więcej o szkoleniach okresowych

Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

§ 2. 1. Pracodawca zapewnia pracownikowi odbycie, odpowiedniego do rodzaju wykonywanej pracy, szkolenia, w tym przekazanie mu informacji i instrukcji dotyczących zajmowanego stanowiska pracy lub wykonywanej pracy.
2. W razie wykonywania pracy na terenie zakładu pracy pracodawcy przez pracownika innego pracodawcy — pracodawca zapewnia poinformowanie tego pracownika o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas pracy na tym terenie. Uzyskanie tych informacji pracownik potwierdza podpisem.

§ 8. Szkolenie wstępne jest przeprowadzane w formie instruktażu według programów opracowanych dla  poszczególnych grup stanowisk i obejmuje:
1) szkolenie wstępne ogólne, zwane dalej „instruktażem ogólnym";
2) szkolenie wstępne na stanowisku pracy, zwane dalej „instruktażem stanowiskowym”.

 

 

Nasi klienci

Czy wiesz że?

Pełną odpowiedzialność finansową oraz karną za stan BHP ponosi Pracodawca?