IRDIS BHP

Witamy na oficjalnej stronie dynamicznie rozwijającej się Firmy IRDIS. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą oraz kontaktu z nami.

Szybki Kontakt

Telefon: 501-127-082
E-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

Usługi BHP

Irdis Polska specjalizuje się między innymi w szeroko rozumianych usługach BHP. Dzięki wykwalifikowanej kadrze mają Państwo możliwość zlecenia każdego zadania z tego zakresu. W ramach współpracy z nami mają Państwo możliwość dostosowania wszystkich parametrów obsługi do swoich potrzeb. Dzięki elastycznemu podejsciu firmy IRDIS mogą Państwo współpracować na zasadzie działań doraźnych - jednorazoywch lub też zapewnienia stałego doradztwa z naszej strony.

Usługi oferowane przez IRDIS Polska to między innymi:

W ramach usług maja Państwo możliwość korzystania z wiedzy dotyczącej Ergonomii na stanowiskach prac oraz profesjonalną pomoc w tym zakresie.

Ze względu na ilość ustaw oraz rozporządzeń wymuszających na pracodawcach spełnianie wymagań dotyczących BHP zachęcamy Państwa do pozostawienia tego profesjonalistom, którzy rozwiążą wszystkie Państwa problemy.

Najważniejsze ustawy i rozporządzenia dotyczące BHP:

  1. USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
  2. ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA  PRACY  I  POLITYKI  SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
  3. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalenia okoloczności i przyczyn wypadków przy pracy
  4. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z d nia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
  5. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy
  6. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
  7. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych.

Są to wymienione tylko jedne z ważniejszych dokumentów i mają na celu pokazać ogrom przepisów i wymagań stawianych pracodawcom

 

Nasi klienci

Czy wiesz że?

Pełną odpowiedzialność finansową oraz karną za stan BHP ponosi Pracodawca?