IRDIS BHP

Witamy na oficjalnej stronie dynamicznie rozwijającej się Firmy IRDIS. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą oraz kontaktu z nami.

Szybki Kontakt

Telefon: 501-127-082
E-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

Dobór środków ochrony indywidualnej

Irdis Polska w ramach swoich usług wspomaga przedsiębiorstwa podczas doboru i zakupów środków ochrony indywidualnej na stanowiskach pracy. Gwarantuje to prawidłową ochronę pracownika podczas wykonywania swojej pracy, jak i chroni go podczas zdarzeń awaryjnych. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług.

Zakup i wyposażenie pracownika w Środki Ochrony Indywidualnej spoczywają na barkach pracodawcy, który odpowiada za to przed między innymi Państwową Inspekcją Pracy. W ramach współpracy Irdis Polska pomaga w doborze Środków Ochrony Indywidualnej mając na uwadze zagrożenia występujące w zakładzie oraz szkoli kadrę kierowniczą, jak w prawidłowy sposób ich używać. Pomagamy również w pierwszych szkoleniach dla pracowników z korzystania ze Środków Ochrony Indywidualnej.

Jakie są konsekwencje braku Środków Ochrony Indywidualnej?

1 W przypadku kontrolii PIP istnieje możliwość wystawienia mandatu za niedopełnienia obowiązków ze strony pracodawców oraz wystawienie nakazu wyposażenia pracownika w odpowiednie Środki Ochrony Indywidualnej.

2 Niewyposażenie pracownika w Środki Ochrony Indywidualnej w przypadku ewentualnego wypadku przy pracy zobowiązuje zespół powypadkowy do wpisania w protokole o niedopełnieniu obowiązków pracodawcy, a co za tym idzie w przypadku kontoli grozi to sankcjami finansowymi. W przypadku wypadku ciężkiego, śmiertelnego lub grupowego, pracodawca odpowiada za brak tych śodków przed Państwoą Inspekcja Pracy, Prokuraturą oraz rodzinami poszkodowanych, więc należy się zastanowić czy warto oszczędzać na tym.

 

Podstawa prawna: Kodeks Pracy - Art. 2376.

§ 1. Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami.
§ 3. Pracodawca jest obowiązany dostarczać pracownikowi środki ochrony indywidualnej, które spełniają wymagania dotyczące oceny zgodności określone w odrębnych przepisach.

Nasi klienci

Czy wiesz że?

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy jeżeli nie ma ważnych badań lekarskich oraz nieodbył odpowiedniego szkolenia BHP.