IRDIS BHP

Witamy na oficjalnej stronie dynamicznie rozwijającej się Firmy IRDIS. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą oraz kontaktu z nami.

Szybki Kontakt

Telefon: 501-127-082
E-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

Kompleksowa obsługa BHP

W ramach usług oferowanych przez Irdis istnieje możliwość kompleksowej obsługi BHP w zakłądzie pracy. Niewątpliwą zaletą takiego rozwiązania jest fakt iż pracodawca nie musi się martwić o sprawy BHP gdyż zostawia to  fachowcom z branży. Dzięki temu pracodawca zmniejsza koszty (nie musi zatrudniać pracownika i szukać dla niego zadań do wykonania), a zarazem ma pewność że sprawy BHP są w dobrych rękach.  Zachęcamy Państwa do współpracy.

W ramach usługi zewnętrzny pracownik służb BHP zajmuje się sprawami BHP w Państwa firmie będzie dbał między innymi o:

 • terminowośc szkoleń oraz badań lekarskich,
 • przeprowadzał szkolenia dla pracowników, kierowników,
 • opracowanie oceny ryzyka zawodowego,
 • analizy stanu BHP,
 • analizy ergonomii stanowisk pracy,
 • przeprowadzaniem kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracowników,
 • pomoc i przygotowanie odpowiedzi na nakazy, zakazy i wystąpienia inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy- realizacja zaleceń pokontrolnych,
 • prowadzenie postępowania powypadkowego,
 • prowadzenie dokumentacji BHP,
 • opracowywanie instrukcji BHP,
 • i wiele innych.

Dzięki elastycznemu dostosowaniu umowy do Państwa działalności można zooptymalizować koszty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w zakładzie pracy.

Podstawa prawna: Kodeks Pracy - Art. 23711.

§ 1. Pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników tworzy służbę bezpieczeństwa i higieny pracy, zwaną dalej „służbą bhp”, pełniącą funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zaś pracodawca  zatrudniający do 100 pracowników powierza wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy. Pracodawca posiadający ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby bhp może sam wykonywać zadania tej służby, jeżeli:
1) zatrudnia do 10 pracowników albo
2) zatrudnia do 20 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
§ 2. Pracodawca – w przypadku braku kompetentnych pracowników – może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy. Pracownik służby bhp oraz pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu powierzono wykonywanie zadań służby bhp, o którym mowa w § 1, a także specjalista spoza zakładu pracy powinni spełniać wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania zadań służby bhp oraz ukończyć szkolenie w dziedzinie
bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników tej służby.

Nasi klienci

Czy wiesz że?

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy jeżeli nie ma ważnych badań lekarskich oraz nieodbył odpowiedniego szkolenia BHP.