IRDIS BHP

Witamy na oficjalnej stronie dynamicznie rozwijającej się Firmy IRDIS. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą oraz kontaktu z nami.

Szybki Kontakt

Telefon: 501-127-082
E-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

Etapy postępowania podczas wypadku przy pracy

Etapy postępowania podczas wypadku przy pracy

 1. Podjęcie działań zapobiegających zagrożeniu dla innych osób i poszkodowanego
 2. Udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym
 3. Zgłoszenie przez pracownika lub poszkodowanego, którego stan zdrowia na to pozwala o zaistniałym wypadku pracodawcę
 4. Zabezpieczenie miejsca wypadku przez pracodawcę
 5. Zawiadomić okręgowego inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy
 6. Powołanie zespołu powypadkowego przez pracodawcę
 7. Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy
 8. Sporządzenie protokołu powypadkowego przez zespół
 9. Zapoznanie z treścią protokołu powypadkowego poszkodowanego lub członków rodziny w chwili śmierci pracownika
 10. Przekazanie całej dokumentacji powypadkowej pracodawcy oraz ewentualnych uwag poszkodowanego lub członków jego rodziny
 11. Zatwierdzenie protokołu przez pracodawcę lub jego zwrot w celu dokonania wyjaśnień
 12. W przypadku zwrotu sporządzenie przez zespół powypadkowy nowego protokołu oraz przekazanie go pracodawcy wraz z poprzednim
 13. Przekazanie zatwierdzonego protokołu poszkodowanemu lub jego rodzinie oraz inspektorowi pracy gdy był to wypadek ciężki, zbiorowy lub śmiertelny
 14. Wypełnienie rejestru wypadków przy pracy
 15. Wypełnienie statystycznej karty wypadku przy pracy oraz wysłanie jej do GUS – u
 16. Zastosowanie się przez pracodawcę do działań zapobiegawczych

Nasi klienci

Czy wiesz że?

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy jeżeli nie ma ważnych badań lekarskich oraz nieodbył odpowiedniego szkolenia BHP.