IRDIS BHP

Witamy na oficjalnej stronie dynamicznie rozwijającej się Firmy IRDIS. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą oraz kontaktu z nami.

Szybki Kontakt

Telefon: 501-127-082
E-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

Szkolenia BHP

Irdis Polska w ramach swojej działalności przeprowadza szkolenia z zakresu BHP. Dzięki wykorzystaniu nowych technologii mają Państwo możliwość szkolić swoich pracowników z wykorzystaniem metod e-lerningowych lub też w formie tradycyjnej gdzie wykładowca/szkoleniowiec prezentuje materiał u Państwa w firmie. Zachęcamy do współpracy.

Pracodawca w ramach prowadzonej działalności jest zoobowiązany przeszkolić swoich pracowników w przypadkach:

Jakie są konsekwencje dopuszczenia pracownika do pracy bez szkolenia BHP?

1 W przypadku kontrolii PIP istnieje możliwość wystawienia mandatu* za niedopełnienia obowiązków ze strony pracodawców oraz wystawienie nakazu wykonania odpowiedniej szkolenia dla pracowników.

2 Pracownik który uległ wypadkowi, a nie przeszedł odpowiedniego szkolenia BHP jest bardzo niebezpiecznym przypadkiem dla pracodawcy, gdyż ten niedopełnił swoich obowiązków w tym zakresie i ponosi odpowiedzialność za ewentualne konsekwencje.

*Najniższy mandat, który może wystawić Inspektor PIP wynosi 2000 zł, lecz również może złożyć wniosek do sądu gdzie wysokość grzywny może sięgnąć nawet 200 000zł

Podstawa prawna: Kodeks Pracy - Art. 2373.

§ 1. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
§ 2. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.
§ 21. Pracodawca jest obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane.

 

Nasi klienci

Czy wiesz że?

Pełną odpowiedzialność finansową oraz karną za stan BHP ponosi Pracodawca?