IRDIS BHP

Witamy na oficjalnej stronie dynamicznie rozwijającej się Firmy IRDIS. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą oraz kontaktu z nami.

Szybki Kontakt

Telefon: 501-127-082
E-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

Szkolenia okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych

Irdis Polska prowadzi szkolenia okresowe dla pracowników administracyjno biurowych w Państwa firmie. Dzięki wykorzystaniu form elerningowych możliwe jest również przeprowadzenia szkolenia w formie samokrztałcenia kierowanego. W ramach usługi otrzymują Państwo dostęp do wszystkich niezbędnych materiałów szkoleniowych. Zachęcamy do współpracy.

Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych odbywają się co 6 lat oraz do roku czasu po przejściu szkolenia wstępnego. Ze względu na duże obciążenie psychiczne (Stres) oraz fizyczne (obciążenie statyczne) zachęcamy Państwa do skorzystania z naszych usług. Dzięki wykorzystaniu wiedzy z zakresu ergonomii na stanowiskach pracy oraz uświadomieniu pracownikom zagrożeń związanych z niestosowaniem się do zaleceń zmniejszamy obciążenie ogólne pracownika przez co lepiej się czuje, a co za tym idzie lepiej wykonuje swoje obowiązki.


Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

  • oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą
  • metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników
  • kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny  pracy
  • postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.
Lp Temat szkolenia Liczba godzin*)
1 Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:
  • praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp
  • ochrony pracy kobiet i młodocianych,
  • wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,
  • profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników
2
2 Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników 2
3 Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe 2
4 Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku 2
  Razem:  min. 8
*) W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.

Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

 

Nasi klienci

Czy wiesz że?

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy jeżeli nie ma ważnych badań lekarskich oraz nieodbył odpowiedniego szkolenia BHP.