IRDIS BHP

Witamy na oficjalnej stronie dynamicznie rozwijającej się Firmy IRDIS. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą oraz kontaktu z nami.

Szybki Kontakt

Telefon: 501-127-082
E-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

Szkolenia okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych

Irdis Polska prowadzi szkolenia okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych w Państwa firmie. Dzięki wykorzystaniu form elerningowych możliwe jest również przeprowadzenia szkolenia w formie samokształcenia kierowanego. W ramach usługi otrzymują Państwo dostęp do wszystkich niezbędnych materiałów szkoleniowych. Zachęcamy do współpracy.

Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych odbywają się co 5 lat oraz do roku czasu po przejściu szkolenia wstępnego. Ze względu na charakter pracy oraz projektów i zmian tworzony przez pracownikó zachęcamy Państwa do skorzystania z naszych usług. Dzięki wykorzystaniu wiedzy z zakresu ergonomii Państwa pracownicy będą mogli ją wykorzystać w pratyce i zapobiegnie to wprowadzaniu porapwek do projektu na etapie wdrażania, a co za tym idzie zwiększy to efektywność Państwa pracy


Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

 • identyfikacji i oceny zagrożeń występujących w procesach pracy,
 • organizacji pracy i stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,
 • metod likwidacji lub ograniczenia zagrożeń czynnikami występującymi w środowisku pracy.

Ramowy program szkolenia dla pracowników inżynieryjno technicznych

Lp Temat szkolenia Liczba godzin*)
1 Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy:
 • aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:
 • praw i obowiązków pracodawców i pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów lub zasad bhp,
 • odpowiedzialności projektantów, konstruktorów i technologów związanej z wykonywanym zawodem,
 • wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków i pomieszczeń zakładów pracy (w tym pomieszczeń higieniczno-sanitarnych),
 • wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii dla maszyn i innych urządzeń technicznych,
 • systemu oceny zgodności wyrobów z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • nadzoru i kontroli warunków pracy,
 • problemy związane z interpretacją niektórych przepisów
1
2 Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi występującymi w procesach pracy oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami 3
3 Kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ergonomii, w tym w zakresie metod likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych (m.in. przez odpowiednie rozwiązania projektowe, technologiczne i organizacyjne) 4
4 Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy (w szczególności urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne, urządzenia zabezpieczające, środki ochrony indywidualnej) 2
5 Ćwiczenia dotyczące uwzględniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w projektowaniu 3
6 Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku 1
  Razem:  min. 16
*) W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.

Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy